Skontaktuj się z nami

w najwygodniejszy dla Ciebie sposób

Formularz kontaktowy


Pytania, uwagi?

Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące platformy BitStore, jesteśmy do Twojej dyspozycji we wszystkie dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00


BrightTech Sp. z o.o

Al. Jerozolimskie 200/521
02-222 Warszawa

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409611, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222993961.

Uwaga!

Przeszliśmy na nowy silnik! Sprawdz jak szybka jest teraz nasza platforma.
Dla nowych klientów 6 miesięcy gratis!
Zarejestruj się już dziś i sprawdź, to Cię nic nie kosztuje.